Allmänna villkor

Publiceringsavtalet visas efter att registreringsprocessen är klar

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH SENTRISK MUSIK

Sentric Music webbplats består av olika webbsidor som drivs av Sentric Music.

Sentric Music webbplats erbjuds dig under förutsättning att du accepterar utan ändring av villkoren och meddelandena som finns här. Din användning av Sentric Music webbplats utgör ditt samtycke till alla sådana villkor och meddelanden.

Ändring av dessa användningsvillkor

Sentric Music förbehåller sig rätten att ändra villkoren, villkoren och meddelanden enligt vilka Sentric Music webbplats erbjuds, inklusive men inte begränsat till de avgifter som är förknippade med användningen av Sentric Music webbplats.

LÄNKAR TILL TREDJE PARTSIDOR

Sentric Music-webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser ("Länkade webbplatser"). De länkade sidorna är inte under kontroll av Sentric Music och Sentric Music ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats, inklusive utan begränsning någon länk som finns på en länkad webbplats, eller några ändringar eller uppdateringar till en länkad webbplats.

INGEN UNLAWFUL ELLER FÖRBUDD ANVÄNDNING

Som ett villkor för din användning av Sentric Music webbplats, garanterar du Sentric Music att du inte kommer att använda Sentric Music webbplats för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor och meddelanden.

Du får inte använda Sentric Music-webbplatsen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Sentric Music-webbplatsen eller störa någon annan parts användning och njutning av Sentric Music-webbplatsen.

Du får inte skaffa eller försöka få material eller information på något sätt som inte avsiktligt görs tillgängligt eller tillhandahålls via Sentric Music webbplatser.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Sentric Music-webbplatsen kan innehålla anslagstavla, chattområden, nyhetsgrupper, forum, gemenskaper, personliga webbsidor, kalendrar och / eller andra meddelande- eller kommunikationsmöjligheter som är utformade för att du ska kunna kommunicera med allmänheten eller med en grupp (gemensamt "kommunikationstjänster"), samtycker du till att använda kommunikationstjänsterna endast för att skicka, skicka och ta emot meddelanden och material som är korrekta och relaterade till den specifika kommunikationstjänsten.

Som exempel, och inte som en begränsning, samtycker du till att när du använder en kommunikationstjänst, kommer du inte att: förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras lagliga rättigheter (till exempel rättigheter till integritet och publicitet) . Publicera, posta, ladda upp, distribuera eller sprida något olämpligt, ondskande, förtalande, kränkande, obscen, otillbörligt eller olagligt ämne, namn, material eller information.

Ladda upp filer som innehåller programvara eller annat material som skyddas av immateriella rättigheter (eller av integritetsskydd) om du inte äger eller kontrollerar rättigheterna till det eller har fått alla nödvändiga samtycke.

Ladda upp filer som innehåller virus, skadade filer eller någon annan liknande programvara eller program som kan skada driften av andras dator.

Annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster för alla affärsändamål, såvida inte sådan kommunikationstjänst tillåter sådana meddelanden.

Genomföra eller vidarebefordra undersökningar, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev.

Ladda ner en fil som har lagts upp av en annan användare av en kommunikationstjänst som du vet, eller med rimlighet borde veta, inte kan distribueras på ett sådant sätt.

Förfalska eller ta bort eventuella författarattribut, lagliga eller andra korrekta meddelanden eller proprietära beteckningar eller etiketter av ursprung eller källan till programvara eller annat material som finns i en fil som laddas upp.

Begränsa eller hämma annan användare från att använda och njuta av kommunikationstjänsterna.

Brott mot någon uppförandekod eller andra riktlinjer som kan vara tillämpliga för en viss kommunikationstjänst.

Skörda eller på annat sätt samla information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras samtycke.

Brott mot gällande lagar eller förordningar.

Sentric Music har ingen skyldighet att övervaka kommunikationstjänsterna. Sentric Music förbehåller sig dock rätten att granska material publicerat till en kommunikationstjänst och ta bort allt material efter eget gottfinnande. Sentric Music förbehåller sig rätten att avsluta din åtkomst till någon eller alla kommunikationstjänster när som helst utan föregående meddelande av någon anledning.

Sentric Music förbehåller sig rätten att alltid lämna ut all information som är nödvändig för att tillfredsställa gällande lagar, förordningar, rättsliga förfaranden eller statliga förfrågningar, eller att redigera, vägra att publicera eller ta bort information eller material, helt eller delvis, i Sentric Musics eget gottfinnande.

Var alltid försiktig när du lämnar ut personlig information om dig själv eller dina barn i någon kommunikationstjänst. Sentric Music kontrollerar eller stöder inte innehållet, meddelandena eller informationen som finns i någon kommunikationstjänst, och därför avvisar Sentric Music specifikt ansvar för kommunikationstjänsterna och alla åtgärder som följer av ditt deltagande i någon kommunikationstjänst. Chefer och värdar är inte behöriga talesmän för Sentric Music, och deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis Sentric Music.

Material som laddas upp till en kommunikationstjänst kan vara föremål för begränsade användningsområden, reproduktion och / eller spridning. Du är ansvarig för att följa sådana begränsningar om du laddar ner materialet.

MATERIAL FÖR SENTRIC Music ELLER PLATSAT PÅ NÅGON Sentrisk musik WEBBPLATS

Sentric Music gör inte anspråk på ägande av materialet du tillhandahåller Sentric Music (inklusive feedback och förslag) eller postar, laddar upp, skickar in eller skickar till någon Sentric Music-webbplats eller dess tillhörande tjänster (kollektivt "Inlämningar"). Men genom att lägga upp, ladda upp, mata in, tillhandahålla eller skicka in ditt bidrag ger du Sentric Music, dess anslutna företag och nödvändiga underlicensinnehavare tillstånd att använda ditt bidrag i samband med driften av deras internetföretag inklusive, utan begränsning, rättigheter : kopiera, distribuera, sända, visa offentligt, utföra offentligt, reproducera, redigera, översätta och omformatera ditt bidrag; och att publicera ditt namn i samband med ditt bidrag.

Ingen ersättning kommer att betalas med avseende på användningen av ditt bidrag, enligt vad som anges här. Sentric Music är inte skyldigt att lägga upp eller använda något bidrag som du tillhandahåller och kan när som helst ta bort alla bidrag enligt Sentric Musics eget gottfinnande.

Genom att publicera, ladda upp, lägga in, lämna in eller lämna in materialet garanterar du och representerar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till materialet enligt beskrivningen i detta avsnitt, inklusive, utan begränsning, alla rättigheter som är nödvändiga för att du ska tillhandahålla, ladda upp, skriv in eller skicka in inmatningarna.

ANSVARSFRISKRIVNING

INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER OCH TJÄNSTER INKLUDERADE ELLER TILLGÄNGLIGA UNDER Sentric Music WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA INAKTURAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. ÄNDRINGAR LÄGGES PERIODIKT TILL INFORMATIONEN HÄR. Sentric Music OCH / ELLER DETTA LEVERANTÖRER KAN GÖRA FÖRBÄTTNINGAR OCH / ELLER ÄNDRINGAR I Sentric Music-WEBBPLATSEN NÅGON TID. RÅDET FÅTT VIA SENTRIC Music WEBBPLATSEN SKALL INTE FÖRFÖRAS PÅ PERSONLIGA, MEDICINSKA, RÄTTSLIGA ELLER FINANSIELLA BESLUT OCH DU SKALL KONSULTERA ETT PROFESSIONELLT FÖR SPECIFIKT RÅD Skräddarsy för din SITUATION.

Sentric Music OCH / ELLER DETNA LEVERANTÖRER GÖR INGEN FÖRESKRIVNINGAR OM LÄMPLIGHETEN, PÅLITLIGHETEN, TILLGÄNGLIGHETEN, TIDLÄGET OCH NÄTIGHETEN PÅ INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERAD GRAFIK INNEHÅLLAD PÅ DEN Sentric Music WEBBPLATSEN. TILL DET MAXIMALA OMFATTET TILLÅTET MED GÄLLANDE LAG, ALLA SÅDAN INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERAD GRAFIK LEVERERAS ”SOM DE ÄR” UTAN GARANTI ELLER VILLKOR FÖR NÅGOT SLAG. Sentric Music OCH / ELLER DETNA LEVERANTÖRER FRÄRKAR HÄR ALLA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR DENNA INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERADE GRAFIKER, INKLUDERANDE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, FITNESS FÖR FÖRÄNDRINGAR OCH FÖRÄNDRING AV FÖRÄNDRINGAR OCH FÖRÄNDRING AV FÖRETAGET.

TILL MAKSIMALT OMFATTANDE TILLGÄNGT AV GÄLLANDE LAG SKAL INGEN HÄNDELSER Sentrisk Musik OCH DETTA LEVERANTÖRER ANVÄNDAS FÖR ALLA DIREKTA, INDIREKTA, PUNITIVA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, FÖLJSKADA SKADOR ELLER NÅGRA SKADOR SOM INTE ANVÄNDAR FÖR INSLUTNING , DATA ELLER VINSTER, FRÅN ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSLUTT MED ANVÄNDNING ELLER UTFÖRING AV Sentrisk musikwebbplats, med försening eller oförmåga att använda Sentric Music WEBBPLATSEN ELLER RELATERADE TJÄNSTER, UTFÖRANDE AV ELLER MÅL ATT LEVERA TJÄNSTER, ELLER FÖR NÅGON INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERADE GRAFIK FÖR ATT FÅRT SENTRISK Musik WEBBPLATS, ELLER ANDRA UPPSTÅNG AV ANVÄNDNING AV Sentrisk musik WEBBPLATS, OCH BASERADE PÅ KONTRAKT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIV OM Sentrisk musik ELLER NÅGON AV DETTA LEVERANTÖRER HAR FRÅNFÖRT MÖJLIGHETEN FÖR SKADOR. Eftersom vissa STATER / JURISDIKTIONER LÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJANDE ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, KAN BEGRÄNSNINGEN OCH INTE GÄLLER DIG. OM DU MISKES MED NÅGON DEL AV Sentrisk musikwebbplats, ELLER MED NÅGON AV dessa ANVÄNDARVILLKOR, SKAL DIN ENLIGA OCH EXKLUSIVA ÅTGÄRDER AVSLUTA ANVÄNDNING AV Sentrisk musikwebbplats. SERVICEKONTAKT: info@sentricmusic.com

AVSLUTNING / ÅTGÄRDER BEGRÄNSNING

Sentric Music förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta din tillgång till Sentric Music-webbplatsen och relaterade tjänster eller någon del därav utan föregående meddelande. ALLMÄNT Så långt det är tillåtet enligt lag regleras detta avtal av lagarna i England och Wales, Storbritannien. i alla tvister som uppstår på grund av eller relaterar till användningen av Sentric Music-webbplatsen. Användning av Sentric Music-webbplatsen är obehörig i någon jurisdiktion som inte ger verkan för alla bestämmelser i dessa villkor, inklusive utan begränsning denna punkt. Du samtycker till att inget joint venture, partnerskap, anställning eller agentförhållande existerar mellan dig och Sentric Music till följd av detta avtal eller användning av Sentric Music-webbplatsen. Sentric Musics utförande av detta avtal är föremål för befintlig lagstiftning och rättslig process, och ingenting som ingår i detta avtal är ett undantag från Sentric Musics rätt att följa statliga, domstols- och brottsbekämpningsförfrågningar eller krav som rör din användning av Sentric Music-webbplatsen. eller information som tillhandahålls eller samlas in av Sentric Music med avseende på sådan användning. Om någon del av detta avtal bestäms som ogiltigt eller inte kan verkställas i enlighet med tillämplig lag inklusive, men inte begränsat till, ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar som anges ovan, anses den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen ersättas av en giltig, verkställbar bestämmelse som bäst matchar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen och återstoden av avtalet ska fortsätta att gälla. Om inte annat anges häri utgör detta avtal hela avtalet mellan användaren och Sentric Music med avseende på Sentric Music-webbplatsen och det ersätter alla tidigare eller samtida kommunikationer och förslag, vare sig elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan användaren och Sentric Music med respekt för Sentric Music-webbplatsen. En tryckt version av detta avtal och alla meddelanden i elektronisk form ska vara tillåtna i rättsliga eller administrativa förfaranden baserade på eller relaterade till detta avtal i samma utsträckning och underkastas samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen genererades och underhålls i tryckt form. Det är en uttrycklig önskan till parterna att detta avtal och alla relaterade dokument upprättas på engelska.

Anmärkningar om upphovsrätt och varumärke

Allt innehåll på Sentric Music webbplats är Copyright 2015 av Sentric Music och / eller dess leverantörer. Alla rättigheter förbehållna.

VARUMÄRKEN

Namnen på faktiska företag och produkter som nämns här kan vara varumärkena till respektive ägare.

Exempel på företag, organisationer, produkter, personer och evenemang som visas här är fiktiva. Ingen associering med något verkligt företag, organisation, produkt, person eller evenemang är avsett eller borde dras. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålls.