Privacybeleid

SENTRISCH MUZIEKGROEP PRIVACYBELEID

Welkom bij het privacybeleid van Sentric Music Group Limited (inclusief alle dochterondernemingen zoals gedefinieerd door s1159 van de Companies Act 2006) (Sentric) (Privacybeleid). Sentric is de gegevensbeheerder en verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens (gezamenlijk aangeduid als "Sentric", "wij", "ons" of "onze" in dit privacybeleid). Sentric is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en zal uw persoonlijke gegevens voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk verwerken, maar Sentric zal uw gegevens wereldwijd overdragen om uw gebruik van de Services (zoals hieronder gedefinieerd) te vergemakkelijken. Gebruik van de Diensten geeft uw toestemming aan.

Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet of volgens de voorwaarden van een contract dat we met u hebben, en u deze gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we het contract dat we hebben of proberen aan te gaan niet uitvoeren u (bijvoorbeeld om u de Diensten te leveren). In dit geval is het mogelijk dat we onze Diensten aan u moeten annuleren.

Sentric respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid informeert u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze site en/of app bezoekt (ongeacht waar u deze bezoekt) en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Dit privacybeleid is van toepassing op de informatie die door Sentric over u wordt verzameld in verband met uw gebruik van de Services (zoals hieronder gedefinieerd), zowel offline als online voor (a) de websites op www.sentricmusic.com, www.sentriccreative.com/sentric-voices en www.sentriccreative.com/makers-hub en alle bijbehorende webpagina's en websites en via alle interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken en andere online of draadloze aanbiedingen die een link naar dit privacybeleid plaatsen, ongeacht of deze toegankelijk zijn via een computer, mobiel apparaat of andere technologie (plaats); (b) de Sentric-app op www.music.sentricapp.com (app) en (c) alle andere inhoud, applicaties, functies, functionaliteit, informatie en diensten die door ons worden aangeboden via de Site (gezamenlijk, Diensten).

Dit privacybeleid blijft volledig van kracht en van kracht, zelfs als uw gebruik van of deelname aan de services of een bepaalde service, functie, functie of promotionele activiteit die via de services wordt aangeboden, om welke reden dan ook wordt beëindigd, verloopt, stopt, wordt opgeschort of gedeactiveerd. Als u het niet eens bent met dit privacybeleid, neem dan niet deel aan de services of aan functies, activiteiten of services die via de services worden aangeboden. Dit privacybeleid is van toepassing ongeacht het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten en of u de diensten gebruikt als een geregistreerde gebruiker of anderszins.

Deze site, app en onze services zijn niet bedoeld voor kinderen en Sentric verzamelt niet bewust gegevens over kinderen.

De Services zijn niet gericht op mensen van wie de leeftijd: (i) jonger is dan 13 jaar; (ii) of, het illegaal maakt om hun persoonsgegevens te verwerken; of (iii) toestemming van de ouders nodig hebben om hun persoonsgegevens te verwerken. Als u jonger bent dan de leeftijdsgrens voor het gebruik van de Services, gebruik dan de Service niet en verstrek ons ​​geen persoonlijke gegevens.

Deze Site en/of App kunnen links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Als u op die links klikt of die verbindingen inschakelt, kunnen derden mogelijk gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze Site en/of App verlaat, raden wij u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

1. DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon van waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we als volgt hebben gegroepeerd:

Identiteitsgegevens: maar is niet beperkt tot voornaam, meisjesnaam, achternaam, professionele naam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.

Contactgegevens: Omvat maar is niet beperkt tot fysiek adres, e-mailadres en telefoonnummers.

Transactie data: Omvat, maar is niet beperkt tot, details over betalingen (facturen en details van de begunstigde), socialezekerheidsinformatie, belastingvrijstelling of registratiestatus/informatie, registratie-/releasegegevens van muziekcompositie en masteropname en andere details van Diensten die u van ons hebt ontvangen.

Technische data: Omvat maar is niet beperkt tot internetprotocoladres (IP-adres), uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browserplug-intypes en -versies, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang krijgen tot de Diensten.

Profielgegevens: Omvat, maar is niet beperkt tot, onze gebruikersnaam, door u gestelde vragen, gebruikersvoorkeuren, feedback en reacties op enquêtes/call-to-actions.

Gebruiksgegevens: Omvat, maar is niet beperkt tot, informatie over hoe u onze Site en/of App, producten en Diensten gebruikt.
Marketing- en communicatiegegevens Omvat maar is niet beperkt tot uw identiteitsgegevens en contactgegevens (hierboven) en uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren.

Wedstrijden, Sweepstakes en Enquêtes Om deel te nemen aan bepaalde Services-gerelateerde promoties, inclusief maar niet beperkt tot prijsvragen, sweepstakes en enquêtes, kan er een afzonderlijk registratieproces zijn waarbij zowel persoonlijke informatie als aanvullende informatie (inclusief uw volledige naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, demografische of profielinformatie, enz.). We zullen de informatie die u verstrekt gebruiken voor het uitvoeren van de promotie (bijvoorbeeld om contact met u op te nemen als u hebt gewonnen). U kunt ook de mogelijkheid hebben om u aan te melden voor het ontvangen van speciale aanbiedingen of aanbiedingen van derden als gevolg van uw gebruik van de Services. Onze promoties bevatten specifieke voorwaarden en privacyverklaringen die u op dat moment moet lezen.

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden wettelijk niet als persoonlijke gegevens beschouwd, aangezien deze gegevens wel geen direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke site of app-functie. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

We verzamelen geen speciale categorieën persoonsgegevens over u (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens ). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

 

2. HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

Directe interacties Dit is de primaire bron van gegevensverzameling voor Sentric. U kunt ons uw persoonlijke gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u: (i) zich aanmeldt voor het gebruik van onze diensten; (ii) een account aanmaken op onze Site en/of App; (iii) zich abonneren op onze Service of publicaties; (iv) verzoeken om marketing naar u toe te sturen; (v) deelnemen aan een prijsvraag, promotie of enquête; of (vi) ons feedback geven of contact met ons opnemen.

Geautomatiseerde technologieën of interacties
Terwijl u onze site en/of app gebruikt, verzamelen we automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browse-acties en patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere gelijkaardige technologieën. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Raadpleeg ons Cookiebeleid https://sentricmusic.com/cookies-policy/ voor meer informatie.

Derden of openbaar beschikbare bronnen
We ontvangen persoonlijke gegevens, waaronder identiteitsgegevens, technische gegevens en contactgegevens over u van verschillende derde partijen en openbare bronnen, waaronder (maar niet beperkt tot) de onderstaande: (i) registratie- en incassobureaus voor prestaties, mechanische en naburige rechten en incassobureaus; (ii) Spotify; (iii) Google, Google Analytics (inclusief Doubleclick); (iv) Meta; (v) Jaxsta; (vi) Twitter; en (vii) LinkedIn.

 

3. HOE WE INFORMATIE GEBRUIKEN.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal gebruiken we uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden: (i) Contract, waar we het contract moeten uitvoeren dat we op het punt staan ​​​​te sluiten of met u zijn aangegaan; (ii) Legitieme interesse, waar het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven die belangen; en (iii) Wettelijke verplichting, waar we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Legitieme interesse betekent het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf om ons in staat te stellen u de beste service/product en de beste en veiligste ervaring te bieden. We zorgen ervoor dat we mogelijke gevolgen voor u (zowel positieve als negatieve) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de impact op u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan ​​zijn). U kunt meer informatie verkrijgen over hoe wij onze legitieme belangen beoordelen tegen mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

Uitvoering van het contract betekent dat uw gegevens worden verwerkt wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voordat u een dergelijk contract aangaat.

Voldoen aan een wettelijke verplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens waar dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.
Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken

We hebben hieronder een niet-uitputtende lijst opgesteld, in tabelvorm, om voorbeelden te geven van de manieren waarop we van plan zijn uw persoonlijke gegevens te gebruiken en op welke rechtsgronden we ons baseren om dit te doen. We hebben ook vastgesteld wat onze legitieme belangen zijn, waar van toepassing.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettelijke grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u details nodig heeft over de specifieke rechtsgronden waarop we vertrouwen om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer er meer dan één grond is uiteengezet in de onderstaande tabel.

 

Doel / Activiteit Type gegevens Legale basis voor verwerking, inclusief basis van legitiem belang
Om u als nieuwe klant te registreren (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Transactioneel

(d) Technisch:

(e) Profiel

Uitvoering van een contract met u
Om de levering van Diensten aan u te vergemakkelijken, waaronder:

(a) Muziekcomposities, masteropnamen registreren, betalingen, vergoedingen en kosten beheren

(b) Het aan u verschuldigde geld incasseren en innen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Transactie

(d) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om aan u verschuldigde gelden terug te vorderen)

Om onze relatie met u te beheren, waaronder:

(a) U informeren over wijzigingen in onze Servicevoorwaarden of ons privacybeleid

(b) U vragen een beoordeling achter te laten of een vragenlijst in te vullen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens up-to-date te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken)

Om deel te kunnen nemen aan een prijstrekking, competitie of een enquête in te vullen (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en onze activiteiten te laten groeien)

Om ons bedrijf en deze site en/of app te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van onze activiteiten, het leveren van administratie en IT-services, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Om relevante inhoud en advertenties van de site en/of app aan u te leveren en de effectiviteit van de advertenties die we u aanbieden te meten of te begrijpen (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(f) Technisch

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om onze activiteiten te laten groeien en om onze marketingstrategie te informeren)
Om gegevensanalyse te gebruiken om onze Site en/of App, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren (a) Technisch

(b) Gebruik

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze site en/of app up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)
Om u suggesties en aanbevelingen te doen over diensten die voor u interessant kunnen zijn (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(d) Gebruik

(e) Profiel

(f) Marketing en communicatie

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten / diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)
4. DELEN EN OPENBAARMAKEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Algemene openbaarmaking. Sentric verkoopt, verhuurt, leaset of onthult uw persoonlijke gegevens niet aan derden, behalve als u instemt met dergelijke openbaarmaking of zoals anderszins beschreven in dit privacybeleid. Sentric behoudt zich het recht voor om geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens die we verzamelen in verband met uw toegang tot en/of gebruik van de Services te gebruiken en/of te delen. Anders dan zoals uiteengezet in dit privacybeleid, delen we uw persoonlijke informatie niet met andere derden, behalve degenen die optreden als onze agenten bij het leveren van onze diensten aan u, en die ermee instemmen deze alleen voor dat doel te gebruiken en de informatie veilig en vertrouwelijk. Houd er ook rekening mee dat onze gelieerde bedrijven, inclusief al hun respectieve bedrijfseenheden, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en sites, entiteiten waarin onze bedrijven kunnen worden samengevoegd, of entiteiten waaraan onze activa, producten, sites of activiteiten kunnen worden overgedragen, van ons kan verkrijgen en uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken, maar alleen zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Verandering van doel. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een ​​andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op. Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan ​​is.

 

5. DATAVEILIGHEID

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden of op ongeoorloofde wijze worden geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om hiervan op de hoogte te zijn. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en hebben een geheimhoudingsplicht. We hebben ook procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke regelgever op de hoogte stellen van een inbreuk waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen. We verzoeken onze externe contractanten en externe serviceproviders vergelijkbare normen van beveiliging en vertrouwelijkheid te volgen.

 

6. GEGEVENS BEWAREN EN VERWIJDEREN

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. We kunnen uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren in het geval van een klacht of als we redelijkerwijs geloven dat er een kans is op een rechtszaak met betrekking tot onze relatie met u.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken en of we deze doeleinden kan bereiken via andere middelen en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.

Door toegang te krijgen tot, interactie te hebben met, te starten, te downloaden of anderszins te gebruiken en uw contactgegevens te verstrekken en/of beschikbaar te stellen, (a) kiest u er uitdrukkelijk voor om bepaalde communicatie van ons en bepaalde derde partijen te ontvangen zoals beschreven in dit privacybeleid, en (b) u gaat uitdrukkelijk akkoord met de hierin beschreven privacypraktijken. U kunt uw privacyvoorkeuren wijzigen (bijv. ervoor kiezen om bepaalde berichten niet meer te ontvangen of ons vragen uw persoonlijke gegevens niet met een bepaalde derde partij te delen) door een e-mail te sturen naar privacy@sentric.com met daarin uw privacyverzoek. Als u Sentric vraagt ​​om te stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens, zullen we dat verzoek honoreren terwijl we alle persoonlijke gegevens bewaren die nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. U hebt altijd het recht op toegang tot en correctie van de persoonlijke informatie die u hebt verstrekt en in het algemeen kunt u bepaalde door de Services verzamelde informatie op elk gewenst moment bekijken, bijwerken of verwijderen door toegang te krijgen tot uw gebruikersaccount zoals hierin beschreven. U kunt ons of derden op elk moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door de opt-outlinks te volgen op elk marketingbericht dat naar u is verzonden en/of door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen.

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze site en/of app ontoegankelijk kunnen worden of niet goed werken. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie: https://sentricmusic.com/cookies-policy/ .

 

7. UW WETTELIJKE RECHTEN

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een ​​van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen. Het kan zijn dat we specifieke informatie van u moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om een ​​van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen. We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken heeft gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

 

 8. PRIVACYBELEID WIJZIGINGEN

Van tijd tot tijd kunnen we dit privacybeleid wijzigen om branche-initiatieven, vereisten van derden of wijzigingen in de wet, onze praktijken voor het verzamelen en gebruiken van informatie, de functies en functionaliteit van de Services of technologie weer te geven, en dergelijke wijzigingen worden van kracht bij het plaatsen . Als u de Services blijft gebruiken nadat we een herzien privacybeleid hebben gepubliceerd, betekent dit dat u akkoord gaat met het herziene privacybeleid. Het is daarom belangrijk dat u dit privacybeleid regelmatig leest om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als we onze praktijken met betrekking tot het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens wezenlijk wijzigen, blijven uw persoonlijke gegevens onderworpen aan het privacybeleid waaronder deze zijn verzameld, tenzij u op de hoogte bent gesteld van de wijziging en geen bezwaar hebt gemaakt tegen de wijziging.

 

 9. NAUWKEURIGHEID

Het is uw verantwoordelijkheid om ons actuele, volledige, waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie te verstrekken, inclusief persoonlijke informatie, en om dergelijke informatie up-to-date te houden. We kunnen en zullen niet verantwoordelijk zijn voor problemen of aansprakelijkheid die zich kunnen voordoen als u ons geen nauwkeurige, waarheidsgetrouwe of volledige informatie of persoonlijke informatie geeft of als u dergelijke informatie of persoonlijke informatie niet bijwerkt. We zullen elke invoer weigeren en verwijderen waarvan we te goeder trouw geloven dat deze onjuist, frauduleus of niet in overeenstemming is met dit privacybeleid.

 

10. NEEM CONTACT OP

Als u vragen heeft over onze privacypraktijken of een van de voorwaarden van dit privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op via: privacy@sentric.com en/of per post: Attn: Privacy Manager
Sentric Music Group Limited, eerste verdieping, 29-31 Parliament Street, Liverpool L8 5RN.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in januari 2022 en is onmiddellijk van kracht.