Vilkår og betingelser

Publiseringsavtale vil vises etter at registreringsprosessen er fullført

AVTALE MELLOM BRUKER OG SENTRISK MUSIKK

Sentric Music nettstedet består av forskjellige websider som drives av Sentric Music.

Sentric Music nettstedet blir tilbudt deg under forutsetning av at du aksepterer det uten endring av vilkårene og betingelsene som er gitt her. Din bruk av Sentric Music nettsted utgjør din samtykke til alle slike vilkår, betingelser og merknader.

MODIFISERING AV VILKÅR FOR BRUK

Sentric Music forbeholder seg retten til å endre vilkårene, betingelsene og merknadene som Sentric Music nettstedet tilbys, inkludert, men ikke begrenset til, kostnadene forbundet med bruk av Sentric Music nettsted.

LINKER TIL TREDJEPARTES SITES

Sentric Music-nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder ("lenker"). De lenkede sidene er ikke under kontroll av Sentric Music, og Sentric Music er ikke ansvarlig for innholdet på et lenket nettsted, inkludert uten begrensning noen lenker på et lenket nettsted, eller endringer eller oppdateringer til et lenket nettsted.

INGEN UTROLIG ELLER FORBUDT BRUK

Som betingelse for din bruk av Sentric Music nettsted, garanterer du Sentric Music at du ikke vil bruke Sentric Music nettstedet til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene og betingelsene.

De må ikke bruke Sentric Music nettstedet på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe Sentric Music nettstedet eller forstyrre andre brukeres besøk og glede ved Sentric Music nettstedet.

Du kan ikke skaffe eller forsøke å skaffe deg materiale eller informasjon på noen måte som ikke med vilje er gjort tilgjengelig eller sørget for gjennom Sentric Music nettstedene.

BRUK AV KOMMUNIKASJONSTJENESTER

Sentric Music-nettstedet kan inneholde oppslagstjenester, chatteområder, nyhetsgrupper, fora, lokalsamfunn, personlige nettsider, kalendere og / eller andre meldings- eller kommunikasjonsfasiliteter som er utformet slik at du kan kommunisere med publikum generelt eller med en gruppe (samlet, "Kommunikasjonstjenester"), godtar du å bruke kommunikasjonstjenestene kun til å legge ut, sende og motta meldinger og materiale som er riktig og relatert til den spesifikke kommunikasjonstjenesten.

Som eksempel og ikke som en begrensning, samtykker du i at når du bruker en kommunikasjonstjeneste, vil du ikke: ærekrenke, misbruke, trakassere, forfølge, true eller på annen måte krenke de juridiske rettighetene (for eksempel rettigheter til personvern og publisitet) til andre. . Publiser, post, last opp, distribuer eller formidle upassende, bane, ærekrenkende, krenkende, uanstendig, usømmelig eller ulovlig emne, navn, materiale eller informasjon.

Last opp filer som inneholder programvare eller annet materiale beskyttet av åndsverkslover (eller av rettigheter til personvern til publisitet) med mindre du eier eller kontrollerer rettighetene til denne eller har mottatt alle nødvendige samtykker.

Last opp filer som inneholder virus, ødelagte filer eller annen lignende programvare eller programmer som kan skade driften av andres datamaskin.

Annonser eller tilbud om å selge eller kjøpe varer eller tjenester til et hvilket som helst forretningsformål, med mindre en slik kommunikasjonstjeneste spesifikt tillater slike meldinger.

Gjennomføre eller videresende undersøkelser, konkurranser, pyramideordninger eller kjedebrev.

Last ned filer som er lagt ut av en annen bruker av en kommunikasjonstjeneste som du kjenner, eller med rimelighet burde vite, ikke kan distribueres lovlig på en slik måte.

Forfalsk eller slett forfatterattribusjoner, juridiske eller andre riktige merknader eller proprietære betegnelser eller etiketter med opprinnelse eller kilde til programvare eller annet materiale som finnes i en fil som er lastet opp.

Begrens eller hemmer enhver annen bruker i å bruke og glede seg over kommunikasjonstjenestene.

Brudd på eventuelle retningslinjer eller andre retningslinjer som kan være aktuelle for en bestemt kommunikasjonstjeneste.

Høst eller samle på annen måte informasjon om andre, inkludert e-postadresser, uten deres samtykke.

Brudd på gjeldende lover eller forskrifter.

Sentric Music har ingen forpliktelse til å overvåke kommunikasjonstjenestene. Sentric Music forbeholder seg imidlertid retten til å gjennomgå materiale lagt ut til en kommunikasjonstjeneste og til å fjerne hvilket som helst materiale etter eget skjønn. Sentric Music forbeholder seg retten til å avslutte din tilgang til noen av eller alle kommunikasjonstjenestene når som helst uten varsel, uansett årsak.

Sentric Music forbeholder seg retten til til enhver tid å avsløre all informasjon som er nødvendig for å tilfredsstille gjeldende lov, forskrift, juridisk prosess eller myndighetsforespørsel, eller til å redigere, nekte å legge ut eller fjerne informasjon eller materiale, helt eller delvis, i Sentric Musics eget skjønn.

Vær alltid forsiktig når du gir ut personlig identifiserende informasjon om deg selv eller dine barn i en kommunikasjonstjeneste. Sentric Music kontrollerer eller støtter ikke innholdet, meldingene eller informasjonen som finnes i noen kommunikasjonstjeneste, og derfor fraskriver Sentric Music seg spesifikt ethvert ansvar med hensyn til kommunikasjonstjenestene og handlinger som følger av din deltakelse i en kommunikasjonstjeneste. Ledere og verter er ikke autoriserte talspersoner for Sentric Music, og deres synspunkter og holdninger reflekterer ikke nødvendigvis synspunktene til Sentric Music.

Materialer som er lastet opp til en kommunikasjonstjeneste, kan være underlagt utsatte begrensninger for bruk, reproduksjon og / eller formidling. Du er ansvarlig for å overholde slike begrensninger hvis du laster ned materialet.

MATERIALER TIL Sentrisk musikk ELLER POSTET PÅ NOEN Sentrisk musikk-NETTSTED

Sentric Music hevder ikke eierskap til materialet du gir til Sentric Music (inkludert tilbakemelding og forslag) eller legger ut, laster opp, skriver inn eller sender til noe Sentric Music-nettsted eller dets tilknyttede tjenester (samlet "Innleveringer"). Ved å legge ut, laste opp, legge inn, levere eller sende inn innsendingen din, gir du imidlertid Sentric Music, dets tilknyttede selskaper og nødvendige underlisensierte tillatelse til å bruke innsendingen din i forbindelse med driften av deres internettbedrifter, inkludert, uten begrensning, rettighetene til : kopiere, distribuere, overføre, offentlig vise, offentlig utføre, reprodusere, redigere, oversette og omformatere innsendingen din; og å publisere navnet ditt i forbindelse med innsendingen.

Ingen kompensasjon vil bli utbetalt med hensyn til bruken av innsendingen din, som gitt her. Sentric Music er ikke forpliktet til å legge ut eller bruke noen innsendinger du gir, og kan fjerne innsendinger når som helst etter eget skjønn.

Ved å legge ut, laste opp, legge inn, levere eller sende inn innsendingen, garanterer du og representerer at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til innsendelsen som beskrevet i denne seksjonen, inkludert, uten begrensning, alle rettighetene som er nødvendige for deg å gi, post, laste opp, legge inn eller sende inn innsendingene.

FORBEHOLD OG ANSVARSFRASKRIVELSE

INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTER, OG TJENESTER INKLUDERT ELLER TILGJENGELIGE GJENNOM Sentrisk musikk-NETTSTEDET KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL. ENDRINGER ER PERIODISKT lagt til informasjonen her. Sentric Music OG / ELLER DETS LEVERANDØRER KAN FORETA FORBEDRINGER OG / ELLER ENDRINGER I Sentric Music-NETTSTEDET PÅ NOEN GANG. RÅD Mottatt VIA Sentrisk musikk-NETTSTEDET SKAL IKKE PÅLITTES PÅ PERSONLIGE, MEDISKE, RETLIGE ELLER FINANSIELLE BESLUTNINGER, OG DU SKAL konsultere en passende profesjonell for spesifikke råd som er skreddersydd til din situasjon.

Sentric Music OG / ELLER LEVERANDØRENE GIR INGEN REPRESENTASJONER OM EGENLIGHET, PÅLITELIGHET, TILGJENGELIGHET, TIDLIGHET OG NØYAKTIGHETEN AV INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERT GRAFIK INNEHOLDT PÅ DEN Sentric Music WEB-SIDEN. I MAKSIMALT OMRÅDE TILLATT MED GJELDENDE LOV, GJELDES ALLE SOM INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERT GRAFIK UTEN GARANTI ELLER BETINGELSER FOR NOE SLIK. Sentric Music OG / ELLER DETS LEVERANDØRER FRASKRIVER ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL DENNE INFORMASJONEN, PROGRAMVAREN, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERTE GRAFIK, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHET, FITNESS FOR PART

TIL MAKSIMALT OMFATTET TILLATT AV GJELDENDE LOV, SENTRISK Musikk og / ELLER DETS LEVERANDØRER ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN EVENTUELT ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, PUNITIVE, Tilfeldig, SPESIELLE, FORSIKTIGE SKADER ELLER NOE SKADER HVIS TILLADELSE TIL UTROLIG , DATA ELLER TILVINNER, OPPSTÅENDE AV ELLER PÅ NOEN MÅTE TILKNYTTET TIL BRUK ELLER YTELSE AV Sentrisk musikk-NETTSTEDET, MED FORSETNING ELLER MANGLIGHET TIL Å BRUKE Sentric Music WEB-STED ELLER RELATERTE TJENESTER, TILSKUDD ELLER MANGLENDE Å LEVERE TJENESTER, ELLER FOR NOEN INFORMASJON, PROGRAMVARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERTE GRAFIKKER OVERNATT SENTRISK Musikk-NETTSTEDET, ELLER ANDRE OPPSTÅTT AV BRUK AV Sentrisk musikk-NETTSTEDET, HVORFOR BASERT PÅ KONTRAKT, TORT, NEGLIGENCE, ELLER ELSK LIA HVIS Sentrisk musikk ELLER NOEN AV DIN LEVERANDØRER ER BLITT RÅDET OM MÅLENE FOR SKADER. Fordi NOE STATER / JURISDIKTJONER IKKE tillater utelukkelse eller begrensning av erstatningsansvar for konsekvenser eller tilfeldige skader, kan den ovennevnte begrensningen ikke gjelde deg. HVIS DU MISVISES MED NOEN DEL AV Sentrisk musikk-NETTSTEDET, ELLER MED NOEN AV disse VILKÅRENE TIL BRUK, SKAL DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTIGHET AVSLUTTE Å bruke Sentrisk musikk-NETTSTEDET. TJENESTEKONTAKT: info@sentricmusic.com

OPPSIGELSE / TILGANGSBEGRENSNING

Sentric Music forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslutte din tilgang til Sentric Music nettstedet og relaterte tjenester eller deler av dette når som helst uten varsel. GENERELT I den grad loven tillater det, er denne avtalen underlagt lovene i England og Wales, Storbritannia. i alle tvister som oppstår på grunn av eller knyttet til bruk av Sentric Music nettstedet. Bruk av Sentric Music-nettstedet er uautorisert i noen jurisdiksjon som ikke gir virkning for alle bestemmelsene i disse vilkårene, inkludert uten begrensning dette avsnittet. Du samtykker i at det ikke eksisterer noe joint venture, partnerskap, ansettelse eller byråforhold mellom deg og Sentric Music som et resultat av denne avtalen eller bruken av Sentric Music nettstedet. Sentric Musics utførelse av denne avtalen er underlagt gjeldende lover og juridiske prosesser, og ingenting i denne avtalen er i unntak fra Sentric Musics rett til å etterkomme myndigheters, domstols- og rettshåndhevelsesforespørsler eller krav knyttet til din bruk av Sentric Music-nettstedet. eller informasjon gitt til eller samlet av Sentric Music med hensyn til slik bruk. Hvis noen del av denne avtalen er bestemt for å være ugyldig eller ikke kan håndheves i henhold til gjeldende lov, inkludert, men ikke begrenset til, garantiforbeholdene og ansvarsbegrensningene som er angitt ovenfor, vil den ugyldige eller ikke håndhevbare bestemmelsen bli ansett som erstattet av en gyldig, håndhevbar bestemmelse som passer best til intensjonen med den opprinnelige bestemmelsen, og resten av avtalen skal fortsette å gjelde. Med mindre annet er angitt heri, utgjør denne avtalen hele avtalen mellom brukeren og Sentric Music med hensyn til Sentric Music-nettstedet, og den erstatter all tidligere eller samtidig kommunikasjon og forslag, elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellom brukeren og Sentric Music med respekt for Sentric Music nettstedet. En trykt versjon av denne avtalen og av enhver varsel gitt i elektronisk form skal være tillatt i rettslige eller administrative prosedyrer basert på eller knyttet til denne avtalen i samme grad og underlagt de samme vilkår som andre forretningsdokumenter og poster som opprinnelig ble generert og vedlikeholdt i trykt form. Det er et uttrykkelig ønske til partene at denne avtalen og alle relaterte dokumenter skal utarbeides på engelsk.

OPPLYSNINGER OM OVERVÅRET OG VAREMERKE

Alt innholdet på Sentric Music nettsted er Copyright 2015 av Sentric Music og / eller dets leverandører. Alle rettigheter forbeholdt.

VAREMERKER

Navnene på faktiske selskaper og produkter som er nevnt her, kan være varemerker tilhørende deres respektive eiere.

Eksemplene selskaper, organisasjoner, produkter, mennesker og hendelser som er avbildet her er fiktive. Ingen tilknytning til noe ekte selskap, organisasjon, produkt, person eller begivenhet er ment eller bør utledes. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her er forbeholdt.