Köp- och leveransvillkor

Publiceringsavtalet visas efter att registreringsprocessen är klar

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH SENTRISK MUSIK

Sentric Music webbplats består av olika webbsidor som drivs av Sentric Music.

Sentric Music webbplats erbjuds dig under förutsättning att du accepterar utan ändring av villkoren och meddelandena som finns här. Din användning av Sentric Music webbplats utgör ditt samtycke till alla sådana villkor och meddelanden.

Ändring av dessa användningsvillkor

Sentric Music förbehåller sig rätten att ändra villkoren, villkoren och meddelanden enligt vilka Sentric Music webbplats erbjuds, inklusive men inte begränsat till de avgifter som är förknippade med användningen av Sentric Music webbplats.

LÄNKAR TILL TREDJE PARTSIDOR

Sentric Music webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser ("Länkade webbplatser"). De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Sentric Music och Sentric Music ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats, inklusive utan begränsning någon länk som finns på en länkad webbplats eller för ändringar eller uppdateringar av en länkad webbplats.

INGEN UNLAWFUL ELLER FÖRBUDD ANVÄNDNING

Som ett villkor för din användning av Sentric Music webbplats, garanterar du Sentric Music att du inte kommer att använda Sentric Music webbplats för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor och meddelanden.

Du får inte använda Sentric Music-webbplatsen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Sentric Music-webbplatsen eller störa någon annan parts användning och njutning av Sentric Music-webbplatsen.

Du får inte skaffa eller försöka få material eller information på något sätt som inte avsiktligt görs tillgängligt eller tillhandahålls via Sentric Music webbplatser.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Sentric Music webbplats kan innehålla anslagstavla, chattområden, nyhetsgrupper, forum, samhällen, personliga webbsidor, kalendrar och / eller andra meddelanden eller kommunikationsanläggningar som är utformade för att göra det möjligt för dig att kommunicera med allmänheten eller med en grupp (tillsammans "Kommunikationstjänster"), samtycker du till att använda kommunikationstjänsterna endast för att publicera, skicka och ta emot meddelanden och material som är korrekt och relaterade till den specifika kommunikationstjänsten.

Som exempel, och inte som en begränsning, samtycker du till att när du använder en kommunikationstjänst, kommer du inte att: förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras lagliga rättigheter (till exempel rättigheter till integritet och publicitet) . Publicera, posta, ladda upp, distribuera eller sprida något olämpligt, ondskande, förtalande, kränkande, obscen, otillbörligt eller olagligt ämne, namn, material eller information.

Ladda upp filer som innehåller programvara eller annat material som skyddas av immateriella rättigheter (eller av integritetsskydd) om du inte äger eller kontrollerar rättigheterna till det eller har fått alla nödvändiga samtycke.

Ladda upp filer som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande mjukvara eller program som kan skada en andras dator.

Annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster för alla affärsändamål, såvida inte sådan kommunikationstjänst tillåter sådana meddelanden.

Genomföra eller vidarebefordra undersökningar, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev.

Ladda ner en fil som har lagts upp av en annan användare av en kommunikationstjänst som du vet, eller med rimlighet borde veta, inte kan distribueras på ett sådant sätt.

Förfalska eller ta bort eventuella författarattribut, lagliga eller andra korrekta meddelanden eller proprietära beteckningar eller etiketter av ursprung eller källan till programvara eller annat material som finns i en fil som laddas upp.

Begränsa eller hämma annan användare från att använda och njuta av kommunikationstjänsterna.

Brott mot någon uppförandekod eller andra riktlinjer som kan vara tillämpliga för en viss kommunikationstjänst.

Skörda eller på annat sätt samla information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras samtycke.

Brott mot gällande lagar eller förordningar.

Sentric Music har ingen skyldighet att övervaka kommunikationstjänsterna. Sentric Music förbehåller sig dock rätten att granska material publicerat till en kommunikationstjänst och ta bort allt material efter eget gottfinnande. Sentric Music förbehåller sig rätten att avsluta din åtkomst till någon eller alla kommunikationstjänster när som helst utan föregående meddelande av någon anledning.

Sentric Music förbehåller sig rätten att alltid avslöja all information som är nödvändig för att uppfylla alla tillämpliga lagar, regler, juridiska processer eller regeringsförfrågningar, eller att redigera, vägra att publicera eller ta bort information eller material, helt eller delvis, i Sentric Music ensam diskretion.

Var alltid försiktig när du lämnar ut personlig information om dig själv eller dina barn i någon kommunikationstjänst. Sentric Music kontrollerar eller stöder inte innehållet, meddelandena eller informationen som finns i någon kommunikationstjänst, och därför avvisar Sentric Music specifikt ansvar för kommunikationstjänsterna och alla åtgärder som följer av ditt deltagande i någon kommunikationstjänst. Chefer och värdar är inte behöriga talesmän för Sentric Music, och deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis Sentric Music.

Material som laddas upp till en kommunikationstjänst kan vara föremål för begränsade användningsområden, reproduktion och / eller spridning. Du är ansvarig för att följa sådana begränsningar om du laddar ner materialet.

MATERIAL FÖR SENTRIC Music ELLER PLATSAT PÅ NÅGON Sentrisk musik WEBBPLATS

Sentric Music gör inte anspråk på äganderätt till materialet du tillhandahåller Sentric Music (inklusive feedback och förslag) eller lägger upp, laddar upp, matar in eller skickar till någon Sentric Music webbplats eller dess tillhörande tjänster (kollektivt ”Inlämningar”). Genom att publicera, ladda upp, lämna in, tillhandahålla eller skicka in din inlämning ger du emellertid Sentric Music, dess anslutna företag och nödvändiga underlicensinnehavare tillstånd att använda din Inlämning i samband med driften av deras Internetföretag inklusive, utan begränsning, rättigheterna till : kopiera, distribuera, sända, visa offentligt, offentligt utföra, reproducera, redigera, översätta och omformatera din inlämning; och för att publicera ditt namn i samband med din inlämning.

Ingen ersättning kommer att betalas för användningen av din inlämning, enligt vad som anges här. Sentric Music är inte skyldigt att publicera eller använda någon inlämning som du kan tillhandahålla och kan ta bort någon inlämning när som helst efter Sentric Musiks eget gottfinnande.

Genom att publicera, ladda upp, lägga in, lämna in eller lämna in materialet garanterar du och representerar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till materialet enligt beskrivningen i detta avsnitt, inklusive, utan begränsning, alla rättigheter som är nödvändiga för att du ska tillhandahålla, ladda upp, skriv in eller skicka in inmatningarna.

ANSVARSFRISKRIVNING

INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER OCH TJÄNSTER INKLUDERADE ELLER TILLGÄNGLIGA UNDER Sentric Music WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA INAKTURAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. ÄNDRINGAR LÄGGES PERIODIKT TILL INFORMATIONEN HÄR. Sentric Music OCH / ELLER DETTA LEVERANTÖRER KAN GÖRA FÖRBÄTTNINGAR OCH / ELLER ÄNDRINGAR I Sentric Music-WEBBPLATSEN NÅGON TID. RÅDET FÅTT VIA SENTRIC Music WEBBPLATSEN SKALL INTE FÖRFÖRAS PÅ PERSONLIGA, MEDICINSKA, RÄTTSLIGA ELLER FINANSIELLA BESLUT OCH DU SKALL KONSULTERA ETT PROFESSIONELLT FÖR SPECIFIKT RÅD Skräddarsy för din SITUATION.

Sentrisk musik OCH DETTA LEVERANTÖRER GÖR INGEN REPRESENTATIONER OM LÄMPLIGHET, PÅLITLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, TIDLINJE OCH AKKURACITET AV INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERADE GRAFIK INNEHÅLLA PÅ SENTRISK Musikwebbplats. TILL MAKSIMALT OMFATTANDE TILLGÄNGT MED GÄLLANDE LAG, ALLA LIKA UPPLYSNINGAR, PROGRAMVAROR, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERADE GRAFIK LÄMNA ”SOM ÄR” UTAN GARANTI ELLER VILLKOR FÖR NÅGON SIN. Sentric Music OCH DETTA LEVERANTÖRER HÄR FRÅGOR ALLA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR DENNA INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERADE GRAFIK, INKLUDERA ALLA IMPLICERADE GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR MERCHANTABILITY, FITNESS PÅ EN PARTICULÄR

TILL MAKSIMALT OMFATTANDE TILLGÄNGT AV GÄLLANDE LAG SKAL INGEN HÄNDELSER Sentrisk Musik OCH DETTA LEVERANTÖRER ANVÄNDAS FÖR ALLA DIREKTA, INDIREKTA, PUNITIVA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, FÖLJSKADA SKADOR ELLER NÅGRA SKADOR SOM INTE ANVÄNDAR FÖR INSLUTNING , DATA ELLER VINSTER, FRÅN ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSLUTT MED ANVÄNDNING ELLER UTFÖRING AV Sentrisk musikwebbplats, med försening eller oförmåga att använda Sentric Music WEBBPLATSEN ELLER RELATERADE TJÄNSTER, UTFÖRANDE AV ELLER MÅL ATT LEVERA TJÄNSTER, ELLER FÖR NÅGON INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERADE GRAFIK FÖR ATT FÅRT SENTRISK Musik WEBBPLATS, ELLER ANDRA UPPSTÅNG AV ANVÄNDNING AV Sentrisk musik WEBBPLATS, OCH BASERADE PÅ KONTRAKT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIV OM Sentrisk musik ELLER NÅGON AV DETTA LEVERANTÖRER HAR FRÅNFÖRT MÖJLIGHETEN FÖR SKADOR. Eftersom vissa STATER / JURISDIKTIONER LÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJANDE ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, KAN BEGRÄNSNINGEN OCH INTE GÄLLER DIG. OM DU MISKES MED NÅGON DEL AV Sentrisk musikwebbplats, ELLER MED NÅGON AV dessa ANVÄNDARVILLKOR, SKAL DIN ENLIGA OCH EXKLUSIVA ÅTGÄRDER AVSLUTA ANVÄNDNING AV Sentrisk musikwebbplats. SERVICEKONTAKT: info@sentricmusic.com

AVSLUTNING / ÅTGÄRDER BEGRÄNSNING

Sentric Music förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att avsluta din åtkomst till Sentric Music webbplats och relaterade tjänster eller någon del därav när som helst, utan föregående meddelande. ALLMÄNT I den maximala utsträckning som tillåts enligt lag regleras detta avtal av lagarna i England och Wales, Storbritannien. i alla tvister som uppstår till följd av eller som rör användningen av Sentric Music webbplats. Användning av Sentric Music webbplats är obehörig i någon jurisdiktion som inte tillämpar alla bestämmelser i dessa villkor, inklusive utan begränsning av detta stycke. Du samtycker till att det inte finns något joint venture-, partnerskap-, anställnings- eller byråförhållande mellan dig och Sentric Music som ett resultat av detta avtal eller användning av Sentric Music webbplats. Sentric Musiks utförande av detta avtal är föremål för befintliga lagar och rättsliga processer, och ingenting som ingår i detta avtal är i undantag från Sentric Musiks rätt att följa statliga, domstolar och rättsliga verkställighetsförfrågningar eller krav som rör din användning av Sentric Music webbplats eller information som tillhandahålls eller samlas in av Sentric Music med avseende på sådan användning. Om någon del av detta avtal fastställs som ogiltigt eller inte kan verkställas i enlighet med tillämplig lag, inklusive, men inte begränsat till, garantibegränsningar och ansvarsbegränsningar som anges ovan, kommer den ogiltiga eller ej verkställbara bestämmelsen att anses ersättas av en giltig, verkställbar bestämmelse som bäst motsvarar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen och resten av avtalet ska fortsätta att gälla. Om inget annat anges här utgör detta avtal hela avtalet mellan användaren och Sentric Music med avseende på Sentric Music webbplats och det ersätter all tidigare eller samtida kommunikation och förslag, vare sig elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan användaren och Sentric Music med med respekt för Sentric Music webbplats. En tryckt version av detta avtal och av alla meddelanden som ges i elektronisk form ska vara tillåtna i rättsliga eller administrativa förfaranden som grundar sig på eller hänför sig till detta avtal i samma utsträckning på samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen genererades och underhålls i tryckt form. Det är den uttryckliga önskan till parterna att detta avtal och alla relaterade dokument ska upprättas på engelska.

Anmärkningar om upphovsrätt och varumärke

Allt innehåll på Sentric Music webbplats är Copyright 2015 av Sentric Music och / eller dess leverantörer. Alla rättigheter förbehållna.

VARUMÄRKEN

Namnen på faktiska företag och produkter som nämns här kan vara varumärkena till respektive ägare.

Exempel på företag, organisationer, produkter, personer och evenemang som visas här är fiktiva. Ingen associering med något verkligt företag, organisation, produkt, person eller evenemang är avsett eller borde dras. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här förbehålls.